TTSC All-Time Top 5 Lists

Girls Short Course (updated 04.04.2023)

8 & Under     9-10     11-12     13-14     15-16     17 & Over

Girls Long Course (updated 08.03.2023)

8 & Under     9-10     11-12     13-14     15-16     17 & Over

Boys Short Course (updated 04.04.2023)

8 & Under     9-10     11-12     13-14     15-16     17 & Over

Boys Long Course (updated 08.03.2023)

8 & Under     9-10     11-12     13-14     15-16     17 & Over