Girls 13-14
Name Time (SCY) Year Event Name Time (LCM) Year
Khahn Seaton 24.75 2023 50 Freestyle Khahn Seaton 28.45 2023
Stella Ritter 54.25 2024 100 Freestyle Paula Devine 1:02.36 2024
Stella Ritter 1:57.81 2024 200 Freestyle Stella Ritter 2:18.25 2024
Stella Ritter 5:10.40 2024 400/500 Freestyle Haley Kirtland 5:09.56 2016
Stella Ritter 10:42.78 2024 800/1000 Freestyle Haley Kirtland 10:51.90 2016
Stella Ritter 18:11.17 2023 1500/1650 Freestyle Haley Kirtland 20:53.28 2016
Ashley Dangol 1:00.08 2020 100 Backstroke Ashley Dangol 1:10.79 2019
Ashley Dangol 2:11.50 2021 200 Backstroke Ashley Dangol 2:38.02 2019
Katherine Zhang 1:10.51 2023 100 Breaststroke Katherine Zhang 1:20.51 2023
Nara Phoonpirom 2:30.03 2019 200 Breaststroke Katherine Zhang 2:57.42 2023
Ashley Dangol 1:00.39 2020 100 Butterfly Ashley Dangol 1:13.95 2019
Stella Ritter 2:18.10 2023 200 Butterfly Brianna Smyth 3:00.06 2019
Stella Ritter 2:15.57 2024 200 Individual Medley Stella Ritter 2:40.54 2024
Stella Ritter 4:48.41 2024 400 Individual Medley Haley Kirtland 5:43.25 2016

 

Boys 13-14
Name Time (SCY) Year Event Name Time (LCM) Year
Luke Swiggett 22.69 2019 50 Freestyle Luke Swiggett 26.18 2019
Luke Swiggett 49.36 2020 100 Freestyle Aasish Dangol 55.01 2023
Soeren Wells 1:45.16 2023 200 Freestyle Aasish Dangol 2:02.54 2023
Soeren Wells 4:36.47 2023 400/500 Freestyle Chetan Raghavan 4:20.28 2022
Soeren Wells 9:36.33 2023 800/1000 Freestyle Chetan Raghavan 9:03.93 2022
Soeren Wells 16:07.64 2023 1500/1650 Freestyle Chetan Raghavan 17:09.74 2022
Luke Swiggett 53.78 2020 100 Backstroke Luke Swiggett 1:04.98 2019
Luke Swiggett 1:59.37 2020 200 Backstroke Luke Swiggett 2:21.73 2019
Aasish Dangol 1:02.57 2022 100 Breaststroke Aasish Dangol 1:11.28 2023
Nithin Raghavan 2:12.09 2024 200 Breaststroke Aasish Dangol 2:32.63 2023
Aasish Dangol 51.26 2023 100 Butterfly Aasish Dangol 58.38 2023
Aasish Dangol 1:52.25 2023 200 Butterfly Aasish Dangol 2:06.42 2023
Aasish Dangol 1:56.94 2023 200 Individual Medley Aasish Dangol 2:13.98 2023
Aasish Dangol 4:06.67 2023 400 Individual Medley Aasish Dangol 4:44.51 2023

 

 

Updated 5/18/24